صفحه اصلي

تعداد بازديد:

2911

امتياز:

0

محبوبيت:

امتياز داده نشده! چاپ اين مطلب اظهار نظر امتيازدهي به اين مطلب ارسال به دوستان
 تاريخ مطلب : شنبه23/03/88

تاسيس دانشكده داروسازي و دندانپزشكي در واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشکي ايران


مديركل شوراي گسترش وزارت بهداشت خبر داد:
تاسيس دانشكده داروسازي و دندانپزشكي در واحد بين‌الملل دانشگاه ايران
راه‌اندازي رشته سياست گذاري سلامت براي اولين بار

مدير كل دفتر شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از راه‌اندازي رشته مطالعات اعتياد در مقطع دكتراي تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار و تاسيس دانشكده داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي يزد خبر داد.
دكتر سيد اميرمحسن ضيايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به مصوبات يكصد و نود و چهارمين نشست شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، گفت: تصويب رشته فارموسيوتيكس در مقطع دكتراي تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي اهواز از مصوبات اين نشست است.


تاسيس دانشكده داروسازي و دندانپزشكي در واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي ايران در كرج
وي با اشاره به موافقت اصولي با تاسيس دانشكده داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي همدان از موافقت قطعي ايجاد دانشكده داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي يزد خبر داد.
وي به موافقت اصولي با تاسيس دانشكده داروسازي و دندانپزشكي در واحد بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي ايران در كرج اشاره كرد و افزود: با ايجاد دوره دستياري راديولوژي دندان و فك در دانشگاه علوم پزشكي يزد موافقت شده است.
وي با اشاره به راه‌اندازي دندانپزشكي كودكان ساخت پروتزهاي دنداني در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بوشهر، تهران، اصفهان، تبريز، ارتش، آزاد تهران اظهار كرد: راه‌اندازي دوره دستياري ارتودنتيكس واحد خوراسگان دانشگاه آزاد در اين نشست تصويب شده است.
وي با بيان اينكه رشته پريودنتيكس در دوره دستياري در دانشگاه علوم پزشكي يزد و كرمان راه‌اندازي مي‌شود، اظهار كرد:‌ راه‌اندازي رشته بهداشت عمومي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان و مدارك پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مقطع كارشناسي ناپيوسته از ديگر مصوبات اين شورا بوده است.

راه‌اندازي رشته تكنولوژي‌ پزشكي هسته‌اي در دانشگاه علوم پزشكي بابل
وي از راه‌اندازي رشته تكنولوژي‌ پزشكي هسته‌اي در مقطع كارشناسي ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي بابل، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مجوز پذيرش دانشجو در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي كرمان خبر داد و افزود: همچنين در اين نشست با ايجاد دوره راديولوژي حفاظت پرتويي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شيراز، انفورماتيك پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي ايران و رشته علوم تشريح در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ديگر مصوبات اين شورا بوده است.

ايجاد رشته‌هاي خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در دانشگاه شهيد بهشتي
وي به ايجاد رشته‌هاي خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، زيست فناوري پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، علوم كتابداري و اطلاع رساني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايمني شناسي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد اشاره كرد و افزود: همچنين با ايجاد رشته‌هاي هوشبري در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، علوم آزمايشگاهي در مقطع كارشناسي پيوسته در دانشگاه علوم پزشكي گناباد و علوم آزمايشگاهي در مقطع كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در اين نشست موافقت شده است.

تاسيس دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ايران
وي در ادامه از موافقت با راه‌ندازي رشته كارشناسي پرستاري در واحد آموزشي قائم و رشته كارشناسي اتاق عمل در واحد آموزشي فردوس خبر داد و افزود: ايجاد رشته بهداشت حرفه‌اي در مقطع كارشناسي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شيراز و يزد و تاسيس دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي ايران از ديگر مصوبات اين نشست بوده است.

راه‌اندازي رشته سياست گذاري سلامت براي اولين بار در دانشگاههاي تهران و ايران
وي با اشاره به موافقت قطعي با تاسيس دانشكده پزشكي خراسان شمالي و‌ راه‌اندازي رشته اتاق عمل در مقطع كارشناسي در دانشگاه علوم پزشكي تهران، گفت: رشته علوم تغذيه در مقطع دكتراي تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و رشته سياست گذاري سلامت براي اولين بار در مقطع دكتراي تخصصي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و ايران راه‌اندازي مي‌شود.
مدير كل دفتر شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت در خاتمه از راه‌اندازي رشته مطالعات اعتياد در مقطع دكتراي تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار خبر داد و افزود: با ايجاد رشته علوم تشريحي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي يزد نيز موافقت شده است.